Terugdringen illegale inzameling van afval

Dit item is gearchiveerd op 18-10-2012.

Misschien krijgt u wel eens het aanbod om oude materialen, zoals textiel, metalen of kapotte apparaten gratis te laten ophalen aan uw voordeur. Dat kan handig zijn voor u, maar vaak gebeurt deze huis-aan-huis inzameling illegaal.

Verenigingen of organisaties die dergelijk afval huis-aan-huis willen ophalen, hebben daarvoor namelijk een vergunning nodig. Er zijn in de gemeente Valkenswaard maar enkele verenigingen die hiervoor een vergunning hebben: Het Goed en Stichting Aktie '68 beschikken over een vergunning om elk tweemaal per jaar huis-aan-huis kleding in te zamelen. Daarnaast zijn er vergunningen verstrekt voor de inzameling van textiel per container of depot aan Het Goed (8 containers), Reshare (2 containers) en SAM’s kledingactie (container Bergstraat, depot Oranje Nassaustraat).

Illegale handel in afval

De gemeente wil de illegale inzameling van afval om twee redenen terugdringen. Ten eerste wil de gemeente de illegale handel van afval naar het buitenland tegengaan. Afval kan stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor mens en leefomgeving en daarom mag dit niet zomaar worden weggegooid. Ten tweede levert dit afval de gemeente of de legale inzamelaar ook wat op. Met de inkomsten die de inzameling genereert, kunnen de kosten van de gemeentelijke afvalstoffenheffing worden gedrukt c.q. komt de opbrengst ten goede aan organisaties die door de gemeente aangewezen zijn. Kortom, waar de gemeente de opbrengst steekt in duurzame oplossingen, gaat het de inzamelaar alleen om het geld en niet om het milieu.

Melden en wegbrengen

U kunt ook meehelpen om de illegale inzameling tegen te gaan. Als u uw afval kwijt wilt, kunt u dit (tegen betaling) naar de milieustraat brengen. Of u kunt het laten ophalen door een van bovengenoemde organisaties. Wanneer u wordt benaderd door een organisatie zonder vergunning dan kunt u dit melden bij de gemeente via 040-2083625 of 040-2083444.