Technische behandeling begroting op 8 oktober

Dit item is gearchiveerd op 09-10-2012.

De gemeenteraad bespreekt op maandag 8 oktober de Begroting 2013 van de gemeente Valkenswaard.

Het betreft een voorbereidende bijeenkomst waarbij de raadsleden technische vragen over de begroting stellen aan het college. De bijeenkomst is openbaar en begint om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis aan De Hofnar 15. De feitelijke begrotingsbehandeling met het politieke debat vindt plaats op donderdag 1 november vanaf 12.30 uur.