Subsidies 2012 toegekend

Dit item is gearchiveerd op 12-04-2012.

Het college heeft onlangs een besluit genomen over het toekennen van de subsidies voor 2012 aan de (Valkenswaardse) verenigingen en instellingen.

 

Het gaat in het besluit om een subsidies voor een groot aantal verenigingen en instellingen op het gebied van welzijn, cultuur en sport. De betreffende verenigingen en instellingen hebben schriftelijk bericht ontvangen over het subsidiebesluit van het college. Voor een aantal instellingen moet nog een subsidiebesluit genomen worden.

 

Het college kent subsidie toe op basis van de 'staat van inkomensoverdrachten 2012' ook wel de 'staat van subsidies' genoemd. De gemeenteraad heeft deze 'staat' vastgesteld als bijlage bij de begroting voor 2012. De raad heeft de bevoegdheid om de subsidies toe te kennen overgedragen aan het college.

 

Subsidieoverzicht op website

Belangstellenden kunnen het overzicht van toegekende subsidies vinden op deze website: kies in de groene 'balk’ voor 'gemeente', dan voor 'belastingen en financiën' en vervolgens voor 'subsidieoverzicht'.