Subsidiemogelijkheden vinden via subsidieloket

Dit item is gearchiveerd op 01-11-2012.

Burgers en bedrijven willen steeds meer zelf initiatieven nemen, zonder tussenkomst van de overheid. Soms hebben zij daarbij een financieel steuntje in de rug nodig.

Als burger, vereniging of bedrijf is het alleen niet eenvoudig om subsidiemogelijkheden te vinden. Toch zijn er vaak meer subsidiemogelijkheden dan wordt gedacht. Maar deze zijn soms onvolledig of nauwelijks te begrijpen. Daarom biedt de gemeente nu zowel een digitaal subsidieloket aan voor verenigingen, stichtingen, instellingen en non-profitorganisaties, als een digitaal subsidieloket voor bedrijven.

Overzichtelijk

De subsidieloketten geven overzichtelijk weer wat de mogelijkheden zijn om subsidie aan te vragen. Daarvoor is een indeling gemaakt naar thema's, variƫrend van kunst tot gezondheid en van energie tot ICT, zodat u ze sneller kunt vinden.

Het subsidieloket wordt dagelijks actueel gehouden en geeft alle regionale, nationale en Europese subsidiemogelijkheden weer. Zo weet u meteen waarvoor, hoe en bij wie u subsidie kunt aanvragen, als u daarvoor in aanmerking komt.

Subsidiemogelijkheden

Gemeente Valkenswaard helpt burgers en bedrijven graag door de subsidiemogelijkheden voor hen in kaart te brengen. De gemeente vindt het namelijk van groot belang om haar inwoners en bedrijven een goede dienstverlening te bieden. De digitale subsidieloketten zijn te raadplegen via deze website.