Subsidie voor ondernemersverenigingen

Dit item is gearchiveerd op 10-12-2013.

De gemeente wil het ondernemersklimaat in Valkenswaard verbeteren. Daarom is er een subsidieregeling ingesteld voor ondernemersverenigingen. Met deze regeling wil de gemeente activiteiten stimuleren die het ondernemersklimaat verbeteren. Bijvoorbeeld: het organiseren van ondernemersbijeenkomsten of workshops rondom een bepaald thema.

De gemeente draagt bij voor maximaal vijftig% van de kosten met een maximum van €1.500,- per aanvraag. Wanneer de activiteit duidelijk bijdraagt aan het versterken van de verwevenheid van het Valkenswaardse bedrijfsleven met Brainport is het maximale subsidiepercentage 75%.

Voor het uitvoeren van deze subsidieregeling is voor 2013 een bedrag beschikbaar van maximaal €5.000,-. De subsidie kan aangevraagd worden door middel van het "aanvraagformulier nadere regel ondersteuning activiteiten ondernemersklimaat door ondernemersverenigingen". Dit formulier is samen met aanvullende informatie te vinden op de webpagina 'subsidie en financiering' onder 'ondernemen'.