Subsidie uit Brussel

Dit item is gearchiveerd op 29-11-2012.

De gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard hebben een subsidie aangetrokken van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het doel van deze subsidie is om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt daar dichter naartoe te brengen. De subsidie geldt over de periode 1 mei 2012 tot 1 november 2013 en kan worden ingezet voor mensen met een arbeidshandicap, 55+ en mensen zonder uitkering. Maximaal is een bedrag beschikbaar van € 461.000, de gemeenten voldoen zelf maximaal € 692.000.

Wat gaan we doen?
In dit project sluiten we nauw aan bij de eigen vermogens van mensen. In het verhaal van veel mensen zitten ervaringen verwerkt, waardoor ze bepaalde mogelijkheden niet meer onderzoeken. We gaan mensen helpen dit juist wel te doen. Daardoor kunnen ze hun eigen verantwoordelijkheid beter invullen. Om hen daarin bij te staan leggen we contact met werkgevers(organisaties). De korte lijnen tussen onze gemeenten en onze lokale werkgevers zijn hierin erg belangrijk om slagvaardig op te treden. Naast ervaringen die zich in de praktijk hebben bewezen zoeken we ook naar nieuwe wegen om ons doel te bereiken; we ontwikkelen werkenderwijs.

ESF vraagt veel
Het ESF stelt flinke voorwaarden aan het verkrijgen van subsidie, oa in een uitgebreide verantwoording. Voor deze extra administratieve verantwoording laten de gemeenten zich deskundig ondersteunen. Onze ervaring is dat als je alles goed organiseert, je daarvan bij de afwikkeling veel profijt hebt.

Wat betekent dit voor de A2-gemeenten?
De colleges van burgemeester en wethouders zijn erg blij met het aantrekken van deze gelden. Hiermee kan een deel van de rijksbezuinigingen op het re-integratiebudget tijdelijk worden opgevangen. Dit biedt de mogelijkheid om meer mensen naar betaald werk te begeleiden. Daarmee verhoogt de kwaliteit van hun leven. Nu het nieuwe kabinet en nieuwe wetgeving in aanbouw is, is dat een geruststellende gedachte. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Samenwerkingsverband Werk en Inkomen, telefoon: 040-2083 444.