Subsidie aan ZuidZorg Jeugdgezondheidszorg

Dit item is gearchiveerd op 01-03-2012.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 januari besloten om voor 2012 een subsidie van in totaal € 412.263,00 te verstrekken aan ZuidZorg Jeugdgezondheidszorg. Van dit bedrag is € 362.340,00 voor de uitvoering van de wettelijke taken van de jeugdgezondheidszorg voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar, ofwel het consultatiebureau. Deze wettelijke taken moeten worden uitgevoerd door een organisatie voor Jeugdgezondheidszorg. Voor onze regio is dat ZuidZorg. Zij koppelen dat ook aan hun wettelijke taak voor de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma.

 

Naast het wettelijke basistakenpakket (de verplichte taken), voert ZuidZorg in het verlengde van deze taken een aantal zogenaamde maatwerktaken uit. De gemeente heeft een wettelijke verplichting om bijvoorbeeld preventieve zorg en prenatale zorg te bieden, maar mag zelf bepalen bepalen op welke wijze zij die zorg organiseert. In Valkenswaard stelt de gemeente in overleg met ZuidZorg een ondersteuningsaanbod op maat vast. De subsidie voor deze maatwerktaken bedraagt in 2012 € 49.923,00. Hiervoor biedt ZuidZorg extra ondersteuning aan ouders die hulp nodig hebben bij de opvoeding van kinderen en vormen medewerkers van Zuidzorg, samen met andere zorgpartners, de front-office van het Centrum voor Jeugd en Gezin in Valkenswaard.