Strippenkaart verdwijnt in Brabant

Dit item is gearchiveerd op 24-10-2011.

Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) en Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant hebben ieder een aanvraag ingediend om de strippenkaart op 3 november 2011 af te schaffen in de hele provincie Noord-Brabant. Deze aanvraag is goedgekeurd door de minister van Infrastructuur en Milieu op 6 september jl.

 

Dit betekent dat vanaf 3 november in heel Brabant niet meer met de strippenkaart gereisd kan worden in de bus. Ook het dalurendagkaartje zal vanaf die datum niet meer verkrijgbaar zijn in de bus. Wel blijft het mogelijk om in de bus een ritkaartje te kopen voor € 3,-. Het sterabonnement blijft in Zuidoost-Brabant gewoon bestaan na 3 november.

 

De minister is tot het oordeel gekomen dat het SRE en de provincie Noord-Brabant voldoen aan de criteria met als gevolg dat de strippenkaart kan worden afgeschaft per 3 november 2011. Dit geldt ook voor Utrecht, Groningen en Drenthe. Hiermee is de volledige invoering van de OV-chipkaart in het stads- en streekvervoer in heel Nederland een feit. De strippenkaart blijft nog te koop tot 24 oktober 2011. Maar het is verstandig om zo snel mogelijk over te stappen naar de OV chipkaart. Voor advies over de juiste OV-chipkaart en/of de juiste reisproducten kan de reiziger kijken op www.ovchipwijzer.nl.

 

Persoonlijke OV-Chipkaart voor € 2,50
Inwoners van Zuidoost-Brabant kunnen nog een persoonlijke OV-chipkaart kopen voor € 2,50 in plaats van € 7,50. Het SRE en Hermes willen daarmee het gebruik van de OV-chipkaart stimuleren. De goedkope persoonlijke OV-chipkaart kan besteld worden via www.hermes.nl. Houdt u er rekening mee dat de besteltijd van een OV-chipkaart kan oplopen tot enkele weken.

 

Voor meer informatie voor de tarieven in Zuidoost-Brabant, kijk op www.hermes.nl.

Voor meer informatie over de tarieven in de provincie Noord-Brabant, kijk op www.brabant.nl/ovchipkaart.