Straatnaamgeving Lage Heide

Dit item is gearchiveerd op 23-09-2011.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard heeft in zijn vergadering van 23 augustus jl. de 21 namen vastgesteld voor de toekomstige straten van Lage Heide.

 

Besloten is om een gedeelte van de straatnamen in Lage Heide te noemen naar bekende Dommelse persoonlijkheden: Sniederslaan, naar de familie die de Dommelse bierbrouwerij groot heeft gemaakt en 4 straten naar Dommelse geestelijken, te weten: Abt van Hoofstraat, Abt van den Eijndenstraat, Pastoor Vereeptstraat en Pater Staessenpad. Aan het Pater Staessenpad zijn geen woningen gepland.

 

Een tweede gedeelte van de straten van Lage Heide is vernoemd naar namen van het gilde: Keizerstraat, Koningstraat, Vendelierstraat, Gildebroederpad en Gildezusterpad. Aan de genoemde paden zijn geen woningen voorzien.

 

Voor het derde deel van Lage Heide zijn de straten genoemd naar een aantal Brabantse stroompjes en beekjes. Het gebied Lage Heide in Dommelen is een gebied tussen 2 stromen, het ligt immers tussen de Dommel en de Keersop en de Brabantse stromen en stroompjes komen dan als het ware 'op bezoek': Mark, De Aa, Tongelreep, Dieze, Beerze, Donge, Amer, Eempad, Dinkelpad en Berkelpad. Ook aan de hier genoemde paden komen geen woningen.

 

Het landgoed krijgt de naam Heidehorst, onder andere geïnspireerd door het citaat uit het boek 'Noordbrabantse plaatsnamen, monografie 1, Valkenswaard' van H.E.M. Mélotte en J. Molemans: 'Heidehorst, een wat hoger gelegen beemd aan de Dommel; wegens die hoge ligging wordt hij in 1772 gemoerd' ('moeren' betekent in dit geval het verwijderen van veenlagen voor verbetering van de grond).