Stookoverlast?

Dit item is gearchiveerd op 02-12-2013.

De herfst is in volle gang en de verwarming gaat weer aan. Steeds meer gezinnen gebruiken een (hout)kachel of open haard om hun huis te verwarmen of voor de gezelligheid.

Het gebruik van een houtkachel of open haard kan overlast veroorzaken in de leefomgeving. Vooral als er in meerdere woningen tegelijk wordt gestookt, kan er stank en/of luchtverontreiniging ontstaan. Deze luchtverontreiniging kan nadelig zijn voor de gezondheid. Een aantal tips om de overlast te beperken:
• laat uw stooktoestel en schoorsteen installeren door een erkende installateur
• laat uw schoorsteen minstens eens per jaar vegen
• stook alleen geschikte brandstoffen
• stook niet bij mistig of windstil weer
• zorg ervoor dat het vuur heet genoeg is dan vindt er betere verbranding plaats
• zorg voor voldoende trek en temper het vuur alleen wanneer noodzakelijk
• ventileer uw woning goed tijdens het stoken.

Welke brandstoffen kunt u gebruiken?

Afhankelijk van het stooktoestel wat u gebruikt kunt u stoken op kolen, hout, houtpellet (let op: geen pallets), etc. De volgende stoffen mogen in geen geval verbrand worden omdat daarbij stoffen vrijkomen die schadelijk zijn voor de gezondheid: niet goed gedroogd hout, sloophout (tenzij helemaal schoon), geverfd hout, geïmpregneerd of verduurzaamd hout (herkenbaar aan de lichtgroene kleur), gebeitst hout (herkenbaar aan de zwart/bruine kleur), multiplex, spaanplaat, kunststof of laminaat.

Maak overlast bespreekbaar

Mocht u overlast hebben doordat een van uw buren stookt, dan is het belangrijk dat u dit bespreekbaar maakt. In een logboek kunt u bijhouden wanneer (datum, tijd, weertype, windrichting) u overlast ervaart en waarom (rook, stank of anders). Het veranderen van de brandstof of een aanpassing van de stooktijden kan helpen om het probleem op te lossen.

Wat doet de gemeente?

Heeft u de overlast al besproken met de veroorzaker maar leidt dit niet tot het gewenste resultaat, dan kunt u contact met de gemeente opnemen. De gemeente toetst aan het Bouwbesluit (bijvoorbeeld is de afvoer hoog genoeg en wordt de schoorsteen jaarlijks geveegd) en de Wet milieubeheer (wat wordt er verbrand). Heeft u vragen, neem dan contact op met Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving, telefoon (040-) 2083444.