Stem op 12 september!

Dit item is gearchiveerd op 13-09-2012.

Wie stemt, heeft invloed op de politiek voor de komende vier jaar. U beslist zo mee over zaken die u direct aangaan. Denk daarbij aan onderwerpen als sociale voorzieningen, belastingen, onderwijs, kinderopvang, gezondheidszorg, veiligheid, milieu en natuurbescherming. Daarnaast is stemmen een voorrecht. Want niet in elk land geldt een democratie als de onze. En zelfs in Nederland is het wel eens anders geweest.

Vrijwel alle Nederlanders van achttien jaar en ouder hebben de mogelijkheid om mee te beslissen over het bestuur van hun land, provincie of gemeente. Grijp deze mogelijkheid daarom aan en breng uw stem uit op woensdag 12 september aanstaande!

Oproep burgemeester aan jonge kiezers
Misschien zul je zeggen 'Ik heb helemaal geen verstand van politiek' of 'Het zal best, maar het maakt geen bal uit of ik ga stemmen'. Dan heb je het mis. Naar je stem wordt wel degelijk geluisterd en je hoeft geen aanstormend politicoloog te zijn om te gaan stemmen. Jouw stem is belangrijk en telt net zo hard mee als die van iedere andere burger. En voor een juiste balans is jouw stem juist nodig. Dus kom en stem!

Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat iedereen gebruik maakt van zijn of haar stemrecht. De jongeren in de gemeente Valkenswaard die op 12 september voor de eerste keer mogen gaan stemmen, ontvangen allemaal een brief van burgemeester A. Ederveen. In deze brief roept de burgemeester hen persoonlijk op om gebruik te maken van hun kiesrecht op 12 september.

Informatie
Nadere inlichtingen worden verstrekt door Klantcontactcentrum in het gemeentehuis of kijk op www.verkiezingen2012.nl.