Start uitgifte bouwkavels Lage Heide

Dit item is gearchiveerd op 31-05-2012.

De gemeente Valkenswaard gaat starten met de uitgifte van bouwkavels in plan 'Lage Heide, wonen' aan de zuidkant van Dommelen.

 

In totaal zal de gemeente 81 kavels voor de bouw van vrijstaande woningen uitgeven in het gebied. Die uitgifte verloopt in 4 fasen, gelijk op met de realisatie van circa 250 woningen door Project Zuid, de combinatie van projectontwikkelaar en bouwbedrijven in Lage Heide.

 

Brief aan 700 ingeschrevenen

In de eerste fase gaat het om 26 kavels. Voor deze kavels komen mensen in aanmerking die op de gemeentelijke wachtlijst staan. Op die lijst staan 700 gegadigden voor bouwgrond. Binnenkort ontvangen zij allemaal een brief met het verzoek om kenbaar te maken of zij in 2012 geïnteresseerd zijn in een bouwkavel in Lage Heide. Bij de brief zit ook een tekening met de ligging en oppervlakte van de kavels in de 1e fase. Belangstellenden kunnen zo alvast nadenken over hun voorkeuren.

 

Of iemand de kavel van zijn voorkeur ook kan kopen is afhankelijk van zijn plaats op de wachtlijst en de keuze van zijn voorgangers. De gemeente biedt de kavels namelijk aan op volgorde van inschrijving. De langst ingeschrevenen komen dus als eerste aan bod. Over enkele weken zullen de eerste 50 geïnteresseerden van de wachtlijst (op basis van het ingestuurde reactieformulier) een vervolgbrief ontvangen met een informatiebrochure over Lage Heide en een formulier waarop zij 3 keuzes kenbaar kunnen maken. Daarna worden zij op volgorde van inschrijving uitgenodigd voor een uitgiftegesprek.