Start reiniging 13.000 rioolkolken

Dit item is gearchiveerd op 16-08-2013.

De gemeente Valkenswaard gaat in de zomer 13.000 straatkolken en -goten reinigen. De firma Van Gansewinkel Zuidoost Nederland voert deze klus uit in opdracht van de gemeente. Het reinigen gebeurt in de periode van maandag 8 juli tot en met donderdag 15 augustus

De werkplanning ziet er als volgt uit:

Maandag 8 juli    Borkel en Schaft
Dinsdag 9 juli t/m donderdag 12 juli  Dommelen-Noord
Maandag 15 juli t/m donderdag 18  juli  Dommelen-Zuid
Vrijdag 19 juli t/m donderdag 25 juli  Valkenswaard  Noord-West
Vrijdag 26 juli  t/m donderdag 1 augustus Valkenswaard Noord-Oost
Vrijdag 2 augustus t/m donderdag 8 augustus Valkenswaard Centrum
Vrijdag 9 augustus t/m donderdag 15 augustus Valkenswaard Zuid-West

Verzoek om medewerking

Als een kolk niet gereinigd kan worden, omdat er bijvoorbeeld een auto op staat, kan de kolk verstopt raken. Om het reinigen van alle kolken mogelijk te maken, vraagt de gemeente uw medewerking op de volgende punten:

  • in de hiervoor genoemde periode uw auto niet parkeren boven een kolk, die langs de weg of een parkeerplaats ligt
  • geen duobak plaatsen op een kolk
  • een kolk die direct aan of in de tuin ligt vrijhouden van overhangende beplanting of hekwerken
  • geen aanhanger of caravan met een ketting aan het riooldeksel bevestigen.

Wij danken u vriendelijk voor uw medewerking.

Geen wegafsluitingen

De reinigingsvoertuigen staan maar voor korte tijd op één locatie. Wegafsluitingen zijn daarom niet noodzakelijk. Het verkeer kan wel wat hinder of vertraging ondervinden van de werkzaamheden.

Informatie

De contactpersoon van de firma Van Gansewinkel is de heer Stijn Kruijssen. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 0495-590139.
Met vragen of opmerkingen over de werkzaamheden kunt u terecht bij de heer A. van Lieshout van het team Beheer Openbare Ruimte van de gemeente. De heer van Lieshout is bereikbaar via nummer (040) 2083753.