Start bestrijding eikenprocessierups

Dit item is gearchiveerd op 01-06-2011.

Net als diverse andere gemeenten in onze regio, is de gemeente Valkenswaard gestart met de bestrijding van de eikenprocessierups.

 

Ook dit jaar zijn in Valkenswaard weer rupsen aangetroffen. Medewerkers van het team Beheer openbare ruimte van de gemeente hebben enkele controles uitgevoerd en daarbij de rupsen op meerdere locaties aangetroffen. De rupsen worden bestreden met een bacteriologisch middel. De bestrijding kan pas beginnen als er voldoende bladmassa aanwezig is waar het bacteriologisch middel zich aan kan hechten. De bestrijding wordt uitgevoerd met nevelbespuitingen met een bacteriepreparaat. Vanwege de verneveling en het mogelijke verwaaien van de brandharen, raadt de gemeente iedereen aan om niet in de buurt van de spuitnevel te komen en ook huisdieren op voldoende afstand te houden.

 

De kenmerkende brandhaartjes die bij mensen voor gezondheidsklachten als hevige jeuk en irritatie van huid en slijmvliezen zorgen, worden pas merkbaar bij de derde vervelling van de rupsen en die is in mei te verwachten.

 

Nadere informatie over de rupsen en -bestrijding is te vinden op de website van de provincie Noord-Brabant www.brabant.nl/eikenprocessierups.

 

Met gezondheidsvragen kunt u terecht bij de GGD'en Brabant/ Zeeland via telefoonnummer 0900-3686868 (lokaal tarief) of op de website https://www.gezondbrabant.pleio.nl/.