Start afkoppelen regenwater van riool Dommelen Zuid

Dit item is gearchiveerd op 05-08-2013.

De gemeente start 12 augustus met het afkoppelen van het regenwater van het riool en bijkomende werkzaamheden zoals herstraten in Dommelen-Zuid. Hiertoe is opdracht gegeven aan een aannemer. Het gaat om rioleringswerkzaamheden in de volgende straten: Crocuslaan, Irislaan, Begoniapad, Fresiapad, Ranonkelstraat, Anemoonlaan, Hyacinthlaan en Groenstraat. Aansluitend legt de gemeente in diverse straten ook extra parkeervakken aan.

De werkzaamheden vinden plaats tussen medio augustus en december van dit jaar. Inwoners konden 24 juni jl. het definitieve ontwerp bekijken en vragen stellen. Daarin waren wensen en suggesties verwerkt die tijdens een eerdere bijenkomst naar voren zijn gebracht door bewoners. Rond 2 augustus ontvangen bewoners een brief van de gemeente met daarin de planning van de werkzaamheden per straat  De aannemer informeert betrokkenen zelf via een brief over de bereikbaarheid van de woning(en). Ook zijn er afspraken gemaakt over het wekelijks houden van een spreekuur op een vast tijdstip. Begin augustus staat de planning van de werkzaamheden ook op www.valkenswaard.nl

Infiltreren regenwater in de grond

De gemeente Valkenswaard heeft als opdracht om het aantal keren dat het riool- bij zware regenval- overstort op oppervlaktewater, te verminderen. Deze vermindering kunnen we realiseren door het regenwater niet meer op het huidige gemengde rioolstelsel te lozen. Er worden maatregelen genomen om het regenwater in het openbare gebied te laten wegvloeien (infiltreren) in de ondergrond. Het schone regenwater wordt dan niet meer naar de waterzuivering afgevoerd maar geïnfiltreerd in de ondergrond, of, bij een hevige regenbui, geloosd op het oppervlaktewater. Om zoveel mogelijk regenwater in de ondergrond te infiltreren, vraagt de gemeente medewerking aan de bewoners om ook regenwater af te koppelen. Regenwater dat nu nog via dakgoten in het bestaande riool verdwijnt. Dat is onnodig belastend voor het riool en de rioolwaterzuiveringsinstallatie omdat het relatief schoon regenwater betreft.