Start activiteiten Lage Heide

Dit item is gearchiveerd op 24-09-2011.

Met de onthulling van het eerste bouwbord in Lage Heide gaven wethouder E. Buiter en de heer H. van Breugel van Project Zuid op 2 september het officiële startschot van de (bouw)activiteiten in deze nieuwe wijk ten zuiden van Dommelen. In de toekomst verrijzen hier circa 330 woningen.

 

 Foto: Heidi Wils

 

De gezamenlijke onthulling van het projectbord op de hoek Venbergseweg - Pastoor Bolsiusstraat symboliseerde ook de toekomstige samenwerking in Lage Heide tussen de gemeente Valkenswaard en Project Zuid, een samenwerkingsverband van vier bouwbedrijven en projectontwikkelaars. Dat zijn:

  • Bouwbedrijf Gebr. Van Gisbergen te Hooge Mierde
  • Bouwbedrijf P. Baken te Dommelen
  • Novaform Vastgoedontwikkelaars
  • Danlat Bouw en Vastgoed te Valkenswaard.

 

Project Zuid zal in Lage Heide ongeveer 250 grondgebonden huizen realiseren, zowel in de sociale als de vrije sector. De ontwikkeling van de woningen in de eerste fase start op korte termijn; de verwachting is dat deze in mei 2012 in de verkoop gaan.

 

De gemeente Valkenswaard gaat op haar beurt in Lage Heide 81 bouwkavels uitgeven. Dat gebeurt op basis van de bestaande wachtlijst met gegadigden voor bouwgrond.

 

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan 'Lage Heide wonen' is op 7 juli 2011 met algemene stemmen vastgesteld door de gemeenteraad. Het plan ligt nog tot en met 14 september ter visie (zoals gebruikelijk na vaststelling door de raad). Dat betekent dat - mochten er beroepschriften binnenkomen - de Raad van State zich nogmaals over het plan buigt. Het plan is naar verwachting over ongeveer een half jaar onherroepelijk.

 

De raad vroeg tijdens de raadsvergadering op 7 juli om extra maatregelen om het sluipverkeer te weren en om het toekomstige bouwverkeer in Lage Heide goed te regelen, zodat de overlast voor de bewoners van Dommelen-Zuid tot een minimum wordt beperkt. Het college laat deze wensen momenteel verkeerskundig onderzoeken.

 

Meer informatie
Met vragen over het bestemmingsplan of andere procedures kunt u terecht bij de gemeente Valkenswaard, bij de heer B. Vorster. Hij is telefonisch bereikbaar via nummer 040-2083694 of per mail via gemeente@valkenswaard.nl t.a.v. B. Vorster, team ROE.

 

Permanente informatie over Lage Heide vindt u op deze website (kies op de homepage button 'lopende projecten' en dan optie 'Lage Heide').

 

Wilt u meer weten over de woningbouw in Lage Heide, dan kunt u terecht bij Project Zuid, telefoonnummer 040-2011738, Postbus 602, 5550 AP Valkenswaard. Bezoekadres Bakkerstraat 4 in Valkenswaard. U kunt ook vragen stellen per mail of een aanmeldingsformulier voor een woning aanvragen via info@projectzuid.nl. Zie ook de website www.projectzuid.nl.