Stand van zaken bestemmingsplan Buitengebied

Dit item is gearchiveerd op 23-08-2013.

De gemeenteraad van Valkenswaard stelde in zijn vergadering van 27 juni 2013 het nieuwe bestemmingsplan ‘Buitengebied’ vast. Sindsdien kreeg de gemeente vragen van inwoners en belanghebbenden over de vervolgprocedure.

Die ziet er als volgt uit: Na de vaststelling door de raad stuurt de gemeente het bestemmingsplan ter beoordeling naar de provincie Noord-Brabant. Dat is nu gebeurd.
Na beoordeling door de provincie legt de gemeente het plan 6 weken ter inzage. In die periode kunnen eventuele beroepschriften worden ingediend. De gemeente maakt de start van de terinzagelegging bekend via onder meer een publicatie in de Kempener Koerier en op deze website. De verwachting is dat het plan na de zomervakantie, dus rond half augustus, ter inzage kan worden gelegd.