Stagiaires van start binnen basisonderwijs en Valkenswaardse sportaanbieders

Dit item is gearchiveerd op 28-10-2013.

Eerder dit jaar is er een convenant gesloten tussen de gemeente Valkenswaard en Fontys Sporthogeschool, met als doel te komen tot nauwere samenwerking. Een belangrijk onderdeel hiervan is de inzet van studenten als stagiaires zowel binnen het basisonderwijs als bij de Valkenswaardse sportaanbieders.

Basisonderwijs
Vanwege het eerder genoemde convenant worden dit schooljaar in totaal 24 (eerstejaars) studenten van Fontys Sporthogeschool ingezet tijdens de gymlessen op de tien Valkenswaardse basisscholen. Samen met de groepsleerkrachten van de Valkenswaardse basisscholen zullen zij lessen in het bewegingsonderwijs gaan verzorgen.
Door de inzet van stagiaires, kennismakingsprojecten, naschools sportaanbod, sportprojecten en andere activiteiten die steeds gecoördineerd en begeleid worden door de Combinatiefunctionarissen Sport van de gemeente, wordt een kwaliteitsimpuls gegeven aan het gehele bewegingsonderwijs voor, tijdens en na (basis)schooltijd.
Voor meer informatie over de kwaliteitsimpuls binnen het basisonderwijs  of over de combinatiefuncties in het algemeen,  kunt u contact opnemen met sportconsulent René Hendrikx via rhe@valkenswaard.nl

Sportverenigingen
Ook voor sport- en beweegaanbieders kan de inzet van studenten leiden tot een kwaliteitsimpuls. Door de kennis, expertise en extra manuren die zij te bieden hebben, kunnen zij van grote waarde zijn voor verenigingen die vaak afhankelijk zijn van vrijwilligers.
Eerstejaars studenten kunnen lesgeefervaring opdoen binnen een sportvereniging of fungeren als assistent-trainer. Studenten van de hogere leerjaren kunnen daarnaast ingezet worden om bijvoorbeeld een beleidsplan te schrijven, een ledenonderzoek te doen of een toernooi te organiseren.

Stage-opdrachten
Inmiddels zijn de stageopdrachten uitgezet en zijn de eerste studenten gestart met hun stage bij een sportvereniging of commerciële sportaanbieder. Een aantal stagiaires zal in de zal in de loop van het seizoen beginnen.
Omdat het voor sommige verenigingen niet mogelijk was om op relatief korte termijn een geschikte stageopdracht te formuleren en een groot deel van de studenten al een stageplaats had gevonden, zijn er een aantal verenigingen die dit jaar nog geen stagiaires zullen plaatsen maar volgend jaar een nieuwe poging zullen wagen.
Voor meer informatie over het plaatsen van stagiaires bij sportverenigingen kunt u contact opnemen met sportadviseur Frank van den Boomen via fbo@valkenswaard.nl.