Spreekuur wethouders

Dit item is gearchiveerd op 31-12-2012.

Wilt u een wethouder persoonlijk spreken, maar dan tijdig een afspraak voor het spreekuur. Afspraken hiervoor kunnen gemaakt worden via het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 040-2083444.