Spreekuur wethouders

Dit item is gearchiveerd op 01-11-2012.

Wilt u een wethouder persoonlijk spreken, maak dan tijdig een afspraak voor het spreekuur. Afspraken hiervoor kunnen gemaakt worden via het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 040-2083444 (vragen naar het bestuurssecretariaat).