Spreekuur wethouders

Dit item is gearchiveerd op 16-08-2012.

Wilt u een wethouder persoonlijk spreken, maar dan tijdig een afspraak voor het spreekuur.

Afspraken hiervoor kunnen gemaakt worden via het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 040-2083444 (vragen naar het bestuurssecretariaat).