Sportgala

Dit item is gearchiveerd op 03-02-2011.

De gemeente Valkenswaard organiseert, in nauwe samenwerking met de Sportraad Valkenswaard en het Platform Gehandicaptenbeleid Vakenswaard, voor de eerste maal het Sportgala van de gemeente Valkenswaard.

 

In deze nieuwe opzet worden alle Valkenswaardse sportkampioenen gehuldigd en is er gelegenheid om met collega bestuurders op een informele wijze te netwerken in het zogenaamde sportcafé. Als waardering voor de sportprestaties van de (jeugdige) sporters, de sporters met een lichamelijk / verstandelijke beperking en voor de enorme inzet van de vele vrijwilligers binnen de Valkenswaardse sportorganisaties over het afgelopen jaar.

 

Kampioenen
Het sportgala start met de huldiging van alle jeugd- en seniorenkampioenen. Zowel op individueel niveau als in teamverband. Voor valide sporters en voor sporters met een fysieke of verstandelijke beperking. Daarnaast is er een aanmoedigingsprijs voor het 'sporttalent van het jaar'. Maar ook is er aandacht voor de grootste pechvogel in de sport.

 

Daarnaast gaan we op zoek naar de 'sportvrijwilliger van het jaar'. Ongetwijfeld heeft iedere (sport)vereniging een supervrijwilliger in haar geledingen rondlopen die zich enorm inzet voor de 'club'. Een vrijwilliger die wel een schouderklopje heeft verdiend. Er zijn ook (sport)verenigingen en/of recreatieve sportverenigingen in Valkenswaard die niet aan competitie- en/of wedstrijdsport deelnemen. En dus geen officiële sportkampioenen kunnen voordragen. Heeft u echter kandidaten binnen een sportvereniging die in aanmerking komen voor de verkiezing van het sporttalent, de sport-pechprijs en/of sportvrijwilliger van het jaar, laat het ons weten.

 

Nominaties
U bent van harte uitgenodigd kandidaten, teams en vrijwilligers voor te dragen voor de volgende categorieën:

  • sportvrouw van Valkenswaard
  • sportman van Valkenswaard
  • sportteam van Valkenswaard
  • sporttalent van het jaar
  • sport-pechprijs van het jaar
  • sportvrijwilliger van het jaar

 

De aanmeldingstermijn sluit op vrijdag 18 februari 2011. U kunt de formulieren digitaal invullen via deze website. Op de homepage gaat u naar 'werken, onderwijs, sport en zorg', daarna klikt u op 'sport' en vervolgens op 'sportgala'. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Clemmy Geldof van team Sport. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 040-2083 644 en/of via het email adres sportgala@valkenswaard.nl.