Snellere en goedkopere aanpak van overtredingen openbare ruimte

Dit item is gearchiveerd op 15-12-2010.

Door nieuwe landelijke wetgeving (wet OM-afdoening) heeft de gemeente Valkenswaard vanaf 1 december 2010 een nieuw instrument om overtredingen in de openbare ruimte aan te pakken, de zogenoemde bestuurlijke strafbeschikking.

 

Hiermee kunnen de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) van de gemeente adequaat optreden bij bijvoorbeeld zwerfafval, het verkeerd aanbieden van huishoudelijk afval of hondenpoep. Zaken waar de politie vaak tijd voor tekort komt.

 

Er kunnen in totaal achtenzeventig verschillende overtredingen uit de Algemene Plaatselijke verordening en Afvalstoffenverordening snel en effectief aangepakt worden. Het gaat om relatief kleine overtredingen die vaak wel een grote bron van ergernis zijn en ten koste gaan van de kwaliteit van de leefomgeving en het veiligheidsgevoel van mensen. Met de bestuurlijke strafbeschikking kunnen de boa's via het strafrecht direct een boete opleggen. De boetes worden geïnd door het Centraal Justitieel Incasso Bureau. De te innen geldbedragen vloeien deels terug in de gemeentekas. Burgers die bezwaar willen aantekenen tegen een boete moeten zelf aankloppen bij het Openbaar Ministerie.

 

Het werken met de bestuurlijke strafbeschikking is een van de stappen die in het kader van een kwaliteitsslag binnen de handhaving door de boa’s wordt gemaakt. Het is de bedoeling om in de loop van 2011 de boa's op basis van een actueel handhavingsprogramma gerichter in te zetten. Dan wordt ook bekend op welke terreinen er extra wordt gehandhaafd met de bestuurlijke strafbeschikking. Het actualiseren van het handhavingsprogramma wordt mede gebaseerd op de overlast waarvan burgers aangeven het meeste last te hebben.