Sluiting woning Carolusdreef 144 Valkenswaard

Dit item is gearchiveerd op 20-12-2012.

De burgemeester van Valkenswaard heeft besloten om met ingang van donderdag 29 november 2012 de woning aan de Carolusdreef 144 te Valkenswaard voor de duur van één maand te sluiten.

In de betreffende woning zijn verdovende middelen aangetroffen boven de norm voor eigen gebruik.
De sluiting van de woning maakt een einde aan de verboden situatie ter bescherming van de openbare orde en het woon- en leefklimaat.

Het besluit van de burgemeester is genomen op grond van het zogenaamde Damoclesbeleid. Dit beleid is op 1 januari 2012 in de gemeente Valkenswaard in werking getreden.

Wat is het Damoclesbeleid?
Op grond van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) is de burgemeester bevoegd bestuursdwang toe te passen indien in woningen of lokalen (dan wel in of op bij woningen of lokalen en daarbij behorende erven) verdovende middelen worden verkocht, afgeleverd, verstrekt of aanwezig zijn. Deze maatregel betekent dat de burgemeester een woning of lokaal en daarbij behorende erven mag sluiten en (indien aanwezig) een exploitatievergunning mag intrekken.

Het Damoclesbeleid in de gemeente Valkenswaard is tot stand gekomen met inachtneming van de uitgangspunten van het landelijke drugsbeleid en in samenspraak met het Openbaar Ministerie en de politie. Samen zetten zij zich in voor een harde aanpak van handel in verdovende middelen (‘one strike you are out’).