Sluiting woning aan de Eindhovenseweg 148a

Dit item is gearchiveerd op 11-04-2014.

De burgemeester van Valkenswaard heeft besloten om de woning aan de Eindhovenseweg 148a te Valkenswaard, met ingang van vrijdag 21 maart 2014 voor de duur van 3 maanden te sluiten. Op deze locatie zijn verdovende middelen aangetroffen boven de norm voor eigen gebruik.

Aanleiding besluit

De politie heeft op 29 januari 2014 een onderzoek ingesteld op het adres Eindhovenseweg 148a te Valkenswaard. Zij trof in het woongedeelte op de eerste etage een inwerking zijnde hennepkwekerij aan met 6253 planten. Deze planten kunnen gelet op de grootte omschreven worden als stekjes. De kwekerij is door de politie ontmanteld en de planten zijn vernietigd.
De politie heeft haar bevindingen op 31 januari 2014 gerapporteerd aan de burgemeester. Op basis van deze rapportage heeft de burgemeester zijn voornemen tot sluiting per brief kenbaar gemaakt aan de eigenaar van het betreffende pand. Deze heeft vervolgens 14 dagen gelegenheid om een zienswijze in te dienen, waarna de burgemeester een besluit neemt.
De sluiting maakt een einde aan de verboden situatie ter bescherming van de openbare orde en het woon- en leefklimaat. Het besluit van de burgemeester is genomen op grond van het zogenaamde Damoclesbeleid. Dit beleid is op 1 januari 2012 in de gemeente Valkenswaard in werking getreden.

Wat is het Damoclesbeleid?

Op grond van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) is de burgemeester bevoegd bestuursdwang toe te passen indien in woningen of lokalen (dan wel in of op bij woningen of lokalen en daarbij behorende erven) verdovende middelen worden verkocht, afgeleverd, verstrekt of aanwezig zijn. Deze maatregel betekent dat de burgemeester een woning of lokaal en daarbij behorende erven mag sluiten en (indien aanwezig) een exploitatievergunning mag intrekken.
Het Damoclesbeleid in de gemeente Valkenswaard is tot stand gekomen met inachtneming van de uitgangspunten van het landelijke drugsbeleid en in samenspraak met het Openbaar Ministerie en de politie. Samen zetten zij zich in voor een harde aanpak van handel in verdovende middelen (‘one strike you are out’).