Sluiting horecapand Markt 28

Dit item is gearchiveerd op 04-07-2013.

De burgemeester van Valkenswaard heeft besloten om horeca-inrichting Bora Bora aan de Markt 28 te Valkenswaard, met ingang van donderdag 20 juni 2013 voor de duur van 6 maanden te sluiten. Op deze locatie zijn verdovende middelen aangetroffen boven de norm voor eigen gebruik.

Aanleiding besluit

De burgemeester baseert zich op een rapportage die hij op 23 april 2013 van de politie heeft ontvangen. In deze rapportage is onder andere door de politie aangegeven dat er in de inrichting herhaaldelijk hoeveelheden verdovende middelen (harddrugs) zijn verkocht, afgeleverd of verstrekt. Verder is er aantoonbaar gehandeld in verdovende middelen. Daarnaast zijn er door de politie tijdens een inval op 20 april 2013 diverse hoeveelheden verdovende middelen in het pand aangetroffen. De politie gaat er vanuit dat de exploitanten zeer vermoedelijk kennis hadden van het voorgaande. Op basis van deze rapportage heeft de burgemeester zijn voornemen tot sluiting per brief kenbaar gemaakt aan de eigenaar van het betreffende pand. Deze heeft vervolgens 14 dagen gelegenheid om een zienswijze in te dienen, waarna de burgemeester een besluit neemt.

De sluiting maakt een einde aan de verboden situatie ter bescherming van de openbare orde en het woon- en leefklimaat. Het besluit van de burgemeester is genomen op grond van het zogenaamde Damoclesbeleid. Dit beleid is op 1 januari 2012 in de gemeente Valkenswaard in werking getreden.

Wat is het Damoclesbeleid?

Op grond van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) is de burgemeester bevoegd bestuursdwang toe te passen indien in woningen of lokalen (dan wel in of op bij woningen of lokalen en daarbij behorende erven) verdovende middelen worden verkocht, afgeleverd, verstrekt of aanwezig zijn. Deze maatregel betekent dat de burgemeester een woning of lokaal en daarbij behorende erven mag sluiten en (indien aanwezig) een exploitatievergunning mag intrekken.

Het Damoclesbeleid in de gemeente Valkenswaard is tot stand gekomen met inachtneming van de uitgangspunten van het landelijke drugsbeleid en in samenspraak met het Openbaar Ministerie en de politie. Samen zetten zij zich in voor een harde aanpak van handel in verdovende middelen (‘one strike you are out’).