Sluiting De Haak 18 in Valkenswaard

Dit item is gearchiveerd op 07-01-2013.

De burgemeester van Valkenswaard heeft besloten om met ingang van maandag 17 december 2012 een gedeelte van (de 1e verdieping van) De Haak 18 te Valkenswaard voor de duur van drie maanden te sluiten. In het betreffende pand zijn op de 1e verdieping verdovende middelen aangetroffen boven de norm voor eigen gebruik.  

De sluiting van het pand maakt een einde aan de verboden situatie ter bescherming van de openbare orde en het woon- en leefklimaat. De sluiting gedurende voormelde periode is niet van toepassing voor het uitvoeren van restauratiewerkzaamheden aan het pand danwel maatregelen aan het pand ter voorkoming van verdere schade.

Aanleiding besluit

De politie kreeg op 7 november 2012 een melding van een grote uitslaande brand aan De Haak 18. Na het blussen van de brand trof de politie op de eerste verdieping van voormeld pand de resten aan van een hennepkwekerij met daarin de restanten van hennepplanten. Op basis van de aangetroffen resten van de kwekerij, kan gesteld worden dat er in het pand een hennepkwekerij aanwezig was met ongeveer 1500 planten.

Het besluit van de burgemeester is genomen op grond van het zogenaamde Damoclesbeleid. Dit beleid is op 1 januari 2012 in de gemeente Valkenswaard in werking getreden.

Wat is het Damoclesbeleid?

Op grond van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) is de burgemeester bevoegd bestuursdwang toe te passen indien in woningen of lokalen (dan wel in of op bij woningen of lokalen en daarbij behorende erven) verdovende middelen worden verkocht, afgeleverd, verstrekt of aanwezig zijn. Deze maatregel betekent dat de burgemeester een woning of lokaal en daarbij behorende erven mag sluiten en (indien aanwezig) een exploitatievergunning mag intrekken.

Het Damoclesbeleid in de gemeente Valkenswaard is tot stand gekomen met inachtneming van de uitgangspunten van het landelijke drugsbeleid en in samenspraak met het Openbaar Ministerie en de politie. Samen zetten zij zich in voor een harde aanpak van handel in verdovende middelen ('one strike you are out').