Schema rioleringswerkzaamheden gewijzigd

Dit item is gearchiveerd op 07-04-2012.

Vanwege de vorst periode in januari moest de planning van de werkzaamheden voor het periodiek reinigen en inspecteren van de riolering bijgesteld worden. Het gaat om gedetailleerde rioolreinigingen en -inspecties.

 

Dat betekent dat in de periode tot en met 6 april 2012 in de volgende woonwijken

  • woongebied Dommelen Zuid
  • omgeving Schaapsloop en de Vest

werkzaamheden zullen plaatsvinden.

 

Mogelijk stankoverlast door reiniging

De riolen worden onder hoge druk schoongespoten. Door luchtdrukverschillen kunnen de sifons in de woning leeggezogen worden. Hierdoor ontstaat een open verbinding tussen de woning en het gemeentelijk riool. Op deze manier kan er rioollucht in de woning terechtkomen. Zodra u de sifons in de woning weer vult (toilet doorspoelen en de kranen even laten lopen), zal de rioollucht snel verdwijnen.

 

Zeer kleine kans op wateroverlast

Wateroverlast tijdens reinigingswerkzaamheden komt zelden voor. Toch wijzen wij u er op dat door luchtdrukverschillen lucht en water via de huisaansluitingen de woning binnen kunnen komen. In dergelijke gevallen komt er water via het toilet van de woning omhoog (of via een douche- of schrobputje). Om overlast te voorkomen, kunt u het toiletdeksel naar beneden doen, zodra de reinigingsvoertuigen bij u in de straat staan.

 

Verkeersmaatregelen

De reinigings- en inspectievoertuigen staan steeds een korte tijd op dezelfde locatie. Wegafsluitingen zijn dan ook niet nodig. Wel kan het verkeer kan voor korte tijd hinder ondervinden.

 

Vragen

Met algemene vragen of opmerkingen over de werkzaamheden, kunt u terecht bij de heer A. de Wit van het team Beheer Openbare Ruimte van de gemeente, telefoonnummer 040-2083578.