Samenwerken aan een oplossing voor de N69

Dit item is gearchiveerd op 10-09-2010.

Eindelijk verlost van de uitlaatgassen en de onveilige situatie voor de deur? Al 30 jaar wordt er over de N69 gepraat. Zonder resultaat. Met een nieuwe aanpak die de 'Brede Belangen Benadering' heet, werken 25 verschillende partijen samen aan een totaaloplossing voor het hele gebied rondom de N69. De provincie is eigenaar van de weg en voert de regie over de 'Brede Belangen Benadering'.

 

Oplossing voor de hele regio
Er zijn twee grote verschillen met vroeger. Op de eerste plaats vliegen de partijen elkaar niet langer voortdurend in de haren. Samen zoeken ze naar een oplossing waar iedereen het mee eens kan zijn. Het tweede verschil is dat het al lang niet meer alleen om de N69 zelf gaat. Gedeputeerde Yves de Boer: "De oplossing waar wij aan werken is goed voor de hele regio. Behalve de N69 gaat het ook om andere wegen, over het sluipverkeer her en der, over de leefbaarheid in de dorpen, natuur en milieu. Ook hebben we oog voor toerisme, agrariërs, bedrijven en het winkelklimaat. Met z’n allen zoeken we naar een totaaloplossing."

 

Inspraak
De inspraakperiode over de notitie Reikwijdte en Detailniveau Grenscorridor N69 loopt nog tot en met 5 oktober 2010 (zie www.brabant.nl/terinzage of www.brabant.nl/n69).

 

In de notitie Reikwijdte en Detailniveau staan de uitgangspunten beschreven om tot een plan-MER te komen. Daarnaast staan ook 8 oplossingsrichtingen (maatregelenpakketten) beschreven om de problemen op gebied van milieu, infrastructuur, natuur, wonen, enz. in het gebied tussen Eindhoven en de Belgische grens op te lossen.

 

Bij de 'Brede Belangen Benadering' is het de bedoeling dat iedereen mee kan denken die op wat voor manier dan ook te maken heeft met deze problemen in het gebied. Wij betrekken u er graag bij door informatie te verstrekken via o.a. huis-aan-huis bladen, gemeentepagina's, nieuwsbrief Grenscorridor N69, websites en werkateliers.

 

Werkateliers
Op 8 en 9 september houden we 'werkateliers' voor alle belangstellenden uit het gebied van de Grenscorridor N69. Tijdens deze bijeenkomsten worden de verschillende maatregelenpakketten gepresenteerd en vragen wij u om mee te denken over de oplossing.

 

Locaties:

  • woensdagavond 8 september, De Kattendans, Eerselsedijk 4, 5571 CM te Bergeijk
  • donderdagavond 9 september, 't Hazzo, Trolliuslaan 7, 5582 GM te Waalre.

Beide avonden duren van 19.00 tot 22.00 uur.

 

Meer informatie
Meer informatie vindt u op de website www.brabant.nl/n69.