Samen Sterk voor buitengebied

Dit item is gearchiveerd op 02-06-2011.

Een aantrekkelijk, schoon en veilig buitengebied. Daarvoor staat het project 'Samen Sterk in het Buitengebied', een initiatief van de provincie Noord-Brabant.

 

Afvaldump, stroperij van wild, hennepplanten of lawaai van motorcrossers: deze milieudelicten in het buitengebied krijgen minder kans, nu handhavers en toezichthouders in de regio Zuidoost beter samenwerken. Door mee te doen met het project 'Samen Sterk in het Buitengebied' komen zij illegale praktijken en overtreders sneller op het spoor. Samen zorgen zij ervoor dat het Brabantse platteland veilig, schoon, mooi en waardevol blijft.

 

Handhavingsteam en folder
Het 'Handhavingteam Buitengebied' werkt nauw samen met andere toezichthoudende instanties en vormt de spil voor misstanden in het buitengebied. Daarnaast kan iedereen, ook recreanten, gebruikmaken van het nummer 0900-99 65432 om verdachte zaken te melden. Of een melding doen via www.brabant.nl/samensterk. In een folder die in de hal in het gemeentehuis ligt, kunt u alles lezen over het handhavingsteam.

 

Aan het project doen mee: de provincie, politie, gemeenten, waterschappen, Algemene Inspectiedienst (AID) en terreinbeheerders. Het project 'Samen Sterk' loopt drie jaar in de regio Zuidoost-Brabant. De provincie wil deze werkwijze doorvoeren in heel Noord-Brabant. Meer informatie op www.brabant.nl/samensterk.