Samen denken over crossen door het Holtzerpaaike

Dit item is gearchiveerd op 05-09-2013.

Op 13 augustus vond er in het zogenoemde Holtzerpaaike in Dommelen een bijzonder overleg plaats. Samen met jongeren en direct omwonenden werkten wethouder Wijnen en medewerkers van de gemeente Valkenswaard aan het ontwerp van een fietscrossbaan. Over samen werken aan Lage Heide gesproken.

De groenstrook tussen de Irislaan en de Westerhovenseweg – ook wel het Holtzerpaaike genoemd – wordt door de komst van de nieuwe wijk Lage Heide aangepast. Zo komt er bijvoorbeeld een fietspad doorheen. Tot nu toe werd het stuk echter vooral gebruikt door Dommelse jeugd als fietscrossbaan. En die wilden ze graag behouden. Om aan die wens te voldoen stelde de gemeente voor naast het fietspad ook een nieuw parcours aan te leggen.

Om te zorgen dat de plannen ook aan de wensen van omwonenden voldoen, werd de sessie op 13 augustus belegd. Zo’n baan is natuurlijk prachtig, maar mag niet ten koste gaan van de groene uitstraling of voor overlast zorgen. Daarom werden naast zo’n tien jongeren en de mensen van de gemeente ook een landschapsarchitect en (toekomstige) direct omwonenden uitgenodigd. Samen werkten ze aan kleimodellen voor een goed ontwerp naar ieders tevredenheid. Het bleek een initiatief dat leidde tot prima overleg en samenwerking. De komende maanden worden de plannen verder uitgewerkt en zal het plan verder gestalte krijgen.

Over Lage Heide

Lage Heide is een nieuwe woonlocatie aan de zuidrand van Dommelen met een groen en dorps karakter. Er worden zo’n 250 woningen gebouwd door Project Zuid. Daarnaast geeft de gemeente Valkenswaard totaal 81 kavels uit voor de bouw van vrijstaande woningen door particulieren. Bijzonder aan het project is dat er grenzend aan de woonwijk een groot natuurgebied wordt ontwikkeld. Dit wordt een afwisselend geheel van bos, grazige vegetaties, struweel, open graslanden, moeras en poelen. Meer informatie over het project, de woningen en de kavels vindt u op www.lageheide.nl