Ruimen grafbedekkingen oude gemeentelijke begraafplaats

Dit item is gearchiveerd op 01-10-2011.

Wij publiceerden al eerder dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 april 2011 een aantal besluiten genomen heeft over het beheer van de oude gemeentelijke begraafplaats aan de Kerkhofstraat in Valkenswaard. Deze besluiten treden in werking op 1 januari 2012.

 

Eén van deze besluiten betreft de mogelijkheid om vanaf 1 januari 2012 een graf te reserveren. Om het begraven op de oude begraafplaats vanaf volgend jaar weer mogelijk te maken worden binnenkort 370 grafbedekkingen verwijderd van graven waarvoor geen grafrechten meer worden betaald. De betreffende grafbedekkingen zijn inmiddels aan de achterzijde met een gele verfstip gemarkeerd. Mocht iemand van mening zijn dat er een beletsel is om tot ruiming van een gemerkte grafsteen over te gaan, dan kan diegene tot en met vrijdag 30 september contact opnemen met mevrouw D. van Dooren van het Klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Zij is telefonisch bereikbaar via nummer 040-2083444. De gemeente heeft enige tijd geleden alle rechthebbenden al in kennis gesteld van deze ruiming. Daarnaast willen wij via deze publicatie (nogmaals) iedereen hierover informeren.

 

Vanaf begin oktober zullen de gemarkeerde grafbedekkingen daadwerkelijk worden verwijderd. Naar verwachting nemen deze werkzaamheden omstreeks twee maanden in beslag. Uiteraard wordt hierbij de overlast zoveel mogelijk beperkt en worden de werkzaamheden met het gepaste respect uitgevoerd. In de loop van januari 2012 zullen wij bekend maken welke plaatsen u kunt reserveren op de oude begraafplaats en hoe een reservering in zijn werk gaat.