Rioolwerkzaamheden Munthof en omgeving

Dit item is gearchiveerd op 25-12-2012.

Vanaf maandag 5 november gaan in Dommelen rioolverruimingswerkzaamheden van start in de Munthof (vanaf Centiemhof) en Keersopperweg (tot en met Zeggebeemd). Daarnaast komt er een rioolverbinding in het pad tussen Munthof en Denariehof en van Moutlaan naar Soevereinhof. Deze maatregelen zijn nodig om situaties van wateroverlast op straat (bij zware regenval) op te lossen.

Het bestaande riool onder Munthof / Keersopperweg wordt vervangen door een grotere leiding. Vervolgens worden de wegen herstraat, gelijk aan de bestaande situatie, met uitzondering van de verharding rondom de bomen, de zogenaamde "kinderkopjes".

Voorlopige planning werkzaamheden

Op maandag 5 november starten de nutsbedrijven met voorbereidende werkzaamheden in het pad tussen Munthof en Denariehof. De aannemer gaat gelijktijdig van start met rioolwerkzaamheden in de Munthof. Gezien het jaargetijde worden de werkzaamheden in de Keersopperweg alleen uitgevoerd als het weer dit toelaat. Er komt een puinverharding, zodat de woningen (deels) bereikbaar blijven als er vanwege vorst niet gestraat kan worden.

De werkzaamheden zijn voor de kerstvakantie gereed.

De rioolwerkzaamheden tussen Munthof en Denariehof en tussen Moutlaan en Soevereinhof worden begin 2013 opgestart. Uiteraard op voorwaarde dat het weer het toelaat.

Meer informatie

Bewoners van het betreffende gebied ontvangen een brief van de gemeente over de werkzaamheden en bereikbaarheid van hun panden.

Met vragen over de werkzaamheden kunt u terecht bij mevrouw A. De Vries van het team ruimtelijke ontwikkeling en economie van de gemeente Valkenswaard. Zij is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (040) 2083699 of via de mail gemeente@valkenswaard.nl ter attentie van mevrouw A. De Vries, team ROE.