Rioolwerkzaamheden Karel Mollenstraat Zuid vanaf 7 oktober

Dit item is gearchiveerd op 26-10-2013.

De gemeente Valkenswaard is volop bezig met de aanpak van de rioolwaterproblemen onder het Boterpotplein en de Karel Mollenstraat-Zuid. Op maandag 7 oktober begint aannemer Heijmans met de werkzaamheden in de Karel Mollenstraat Zuid.

Vanaf deze datum is de Karel Mollenstraat Zuid in zijn  geheel afgesloten voor doorgaand auto- en fietsverkeer. Wel blijft (bestemmings)verkeer mogelijk vanaf de kruising met de Leenderweg tot aan de Corridor/ingang Kerverij.
Naar verwachting duurt dit circa 6 weken.
Het Boterpotplein blijft nog buiten gebruik als parkeerterrein. Centrumbezoekers kunnen in deze periode terecht op andere parkeerterreinen in het centrum. Voor direct omwonenden en ondernemers zijn aanvullende voorzieningen getroffen om elders te parkeren. Zij ontvangen bericht van de aannemer over het werk in de Karel Mollenstraat Zuid.

Informatie in bouwkeet

De aannemer heeft een bouwkeet geplaatst in de Karel Mollenstraat-Zuid, ter hoogte van Zaal Lavrijssen. In deze bouwkeet is voor omwonenden en andere belangstellenden elke woensdagochtend van 09.00 tot 10.00 uur iemand aanwezig om vragen te beantwoorden over de voortgang van het werk. Vanzelfsprekend kunt u ook gedurende de uitvoering terecht bij de uitvoerder van Heijmans of de toezichthouder van de gemeente Valkenswaard.
Vragen over het project kunt u ook stellen per mail via boterpotplein@valkenswaard.nl of telefonisch via het Klantcontactcentrum (040) 20 83 444.