Rioolwerkzaamheden Boterpotplein

Dit item is gearchiveerd op 20-10-2013.

De gemeente Valkenswaard is gestart met het aanpakken van de rioolwaterproblemen onder het Boterpotplein en de Karel Mollenstraat-Zuid. Aannemer Heijmans voert de werkzaamheden uit.

In verband hiermee is het plein in zijn geheel afgesloten voor auto’s. Naar verwachting duurt dit tot half oktober. Centrumbezoekers kunnen in deze periode terecht op andere parkeerterreinen in het centrum. Voor direct omwonenden en ondernemers zijn aanvullende voorzieningen getroffen om elders te parkeren.
De Karel Mollenstraat-Zuid is vervolgens aan de beurt hierover volgt binnenkort meer informatie.

Informatie in bouwkeet

De aannemer heeft een bouwkeet geplaatst in de Karel Mollenstraat-Zuid, op de kruising met de Beelmanstraat. Omwonenden en andere belangstellenden kunnen hier elke woensdagochtend van 09.00 tot 10.00 uur terecht met vragen over de voortgang van het werk.

Vragen over het project kunt u ook stellen per mail via boterpotplein@valkenswaard.nl of telefonisch via het Klantcontactcentrum (040) 20 83 444.