Resultaten controles Bestuurlijk Interventieteam

Dit item is gearchiveerd op 19-02-2013.

Het Bestuurlijk Interventieteam Valkenswaard (BIVA) heeft in januari en februari twee controles uitgevoerd in Valkenswaard.

In januari was het doel een aantal leegstaande panden te controleren en daar zijn geen bijzonderheden aangetroffen. De actie op dinsdag 5 februari jl. had als doel het controleren van de huisvesting en te werkstelling van arbeidsmigranten en was gericht op twee horecagelegenheden en een woonhuis in Valkenswaard.
Bij deze controle hebben toezichthouders van de gemeente, politie, vreemdelingenpolitie, arbeidsinspectie en de brandweer gezamenlijk opgetrokken.
Tijdens deze actie zijn geen strijdigheden aangetroffen voor wat betreft in de panden aanwezige en/of werkzame personen. Wel kwam een aantal aandachtspunten op het gebied van brandveiligheid uit de actie naar voren. Naar aanleiding daarvan start de gemeente een regulier handhavingstraject.

Bestuurlijk Interventieteam Valkenswaard

Het bestuurlijk interventieteam Valkenswaard is een klein multi-disciplinair team dat snel en slagvaardig optreedt bij probleemsituaties in Valkenswaard. Het doel van het BIVA team is het opheffen van ernstige aantasting van de veiligheid en leefbaarheid. Binnen het BIVA team opereren de volgende disciplines: de gemeente, politie, brandweer, belastingdienst, vreemdelingenpolitie en arbeidsinspectie.