Resterend klein onderhoud wegen

Dit item is gearchiveerd op 31-03-2013.

Vanaf medio november 2012 heeft de gemeente op diverse locaties in Valkenswaard onderhoudswerkzaamheden aan de bestrating uitgevoerd. Mede door weersomstandigheden zijn deze werkzaamheden uitgelopen en zullen na de Carnavalsvakantie verder worden uitgevoerd.

In de periode vanaf maandag 18 februari tot en met 1 maart wordt het fietspad van de Rosheuvel tot aan het Aangelag herstraat. Het fietspad in deze periode niet toegangelijk.

Diverse kleine werkzaamheden

In de periode van medio februari tot begin maart worden op diverse locaties in de kernen Dommelen en Valkenswaard kleine herstratingswerkzaamheden uitgevoerd. Hiervoor zijn geen verkeersomleidingen nodig.Tijdens deze werkzaamheden kan enige verkeersoverlast ontstaan.

Informatie

De gemeente informeert bewoners en bedrijven die de meeste overlast zullen ondervinden persoonlijk of per brief over de voorgenomen werkzaamheden.

Voor technische vragen over de uitvoering van deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer J. Hermans van aannemingsbedrijf Van Doorn Infra, telelefoonnummer  073-5492143.

Met algemene vragen over de werkzaamheden kunt u terecht bij de heer K. van Gorp van het team Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Valkenswaard. Hij houdt namens de gemeente toezicht op de werkzaamheden en is bereikbaar via telefoonnummer (040-) 2083634.