Renovatie drukriolering buitengebied

Dit item is gearchiveerd op 01-03-2014.

Van 6 januari tot en met 28 februari vervangt de gemeente Valkenswaard circa 40 drukrioleringsgemalen, inclusief mechanische sturingssystemen, in het buitengebied.
Voor deze werkzaamheden zijn geen verkeersomleidingen noodzakelijk. Plaatselijk zullen wel verkeersafzettingen worden geplaatst. 

De gemeente Valkenswaard heeft in totaal circa 180 drukriolering-gemalen in werking om het afvalwater van woningen/bedrijven in het buitengebied af te voeren naar het gemeentelijk rioleringsstelsel. De eerste gemalen dateren uit 1982.
Daarom heeft de gemeente in 2013 een kwaliteitsinspectie laten uitvoeren van alle gemalen. Hieruit bleek dat er 40 vervangen moeten worden.
De bewoners in het buitengebied ontvangen persoonlijk bericht op welk moment hun drukrioleringsgemaal wordt gerenoveerd.