Reiniging en inspectie van riolering

Dit item is gearchiveerd op 02-06-2012.

De gemeente Valkenswaard zorgt voor het beheer en onderhoud van het gemeentelijk rioolstelsel. Onderdeel van deze taken is het periodiek reinigen en inspecteren van de riolering. In de periode van 14 mei tot en met 1 juni zijn in opdracht van de gemeente gedetailleerde rioolreinigingen en -inspecties in diverse wijken ingepland.

 

De werkzaamheden vinden plaats aan de riolering in de volgende wijken:

  • het centrum (gedeeltelijk)
  • de Hoge Akkers incl. Dragonder e.o.
  • de Turfberg
  • de Kreijenbeek (gedeeltelijk).

 

Mogelijk stankoverlast door reiniging

De riolen worden onder hoge druk schoongespoten. Door luchtdrukverschillen kunnen de sifons in de woning leeggezogen worden. Hierdoor ontstaat een open verbinding tussen de woning en het gemeentelijk riool. Op deze manier kan er rioollucht in de woning terechtkomen. Zodra u de sifons in de woning weer vult (toilet doorspoelen en de kranen even laten lopen), zal de rioollucht snel verdwijnen.

 

Zeer kleine kans op wateroverlast

Wateroverlast tijdens reinigingswerkzaamheden komt zelden voor. Toch wijzen wij u er op dat door luchtdrukverschillen lucht en water via de huisaansluitingen de woning binnen kunnen komen. In dergelijke gevallen komt er water via het toilet van de woning omhoog (of via een douche- of schrobputje). Om overlast te voorkomen, kunt u het toiletdeksel naar beneden doen, zodra de reinigingsvoertuigen bij u in de straat staan.

 

Verkeersmaatregelen

De reiniging- en inspectievoertuigen staan steeds een korte tijd op dezelfde locatie. Wegafsluitingen zijn dan ook niet nodig. Wel kan het verkeer kan voor korte tijd hinder ondervinden.

 

Vragen

Met algemene vragen of opmerkingen over de werkzaamheden, kunt u terecht bij de heer A. de Wit en/of de heer K. van Gorp van het team Beheer Openbare Ruimte van de gemeente. Zij zijn telefonisch bereikbaar via nummer 040-208 3444.