Reiniging en inspectie van riolering

Dit item is gearchiveerd op 10-03-2012.

De gemeente Valkenswaard zorgt voor het beheer en onderhoud van het gemeentelijk rioolstelsel. Onderdeel van deze taken is het periodiek reinigen en inspecteren van de riolering.

 

In de periode van 30 januari tot en met 9 maart zijn in opdracht van de gemeente gedetailleerde rioolreinigingen en -inspecties in diverse woongebieden ingepland.
De werkzaamheden vinden plaats aan het riool in de volgende wijken van Valkenswaard:

  • het gebied in het centrum van Valkenswaard, de Beelmanstraat, het Boterpotplein, de Leenderweg en de Hofstraat.
  • het woongebied Dommelen Zuid
  • het woongebied de Kreyenbeek
  • de Omgeving Schaapsloop en de Vest.

 

Mogelijk stankoverlast door reiniging

De riolen worden onder hoge druk schoongespoten. Door luchtdrukverschillen kunnen de sifons in de woning leeggezogen worden. Hierdoor ontstaat een open verbinding tussen de woning en het gemeentelijk riool. Op deze manier kan er rioollucht in de woning terechtkomen. Zodra u de sifons in de woning weer vult (toilet doorspoelen en de kranen even laten lopen), zal de rioollucht snel verdwijnen.

 

Zeer kleine kans op wateroverlast

Wateroverlast tijdens reinigingswerkzaamheden komt zelden voor. Toch wijzen wij u er op dat door luchtdrukverschillen lucht en water via de huisaansluitingen de woning binnen kunnen komen. In dergelijke gevallen komt er water via het toilet van de woning omhoog (of via een douche- of schrobputje). Om overlast te voorkomen, kunt u het toiletdeksel naar beneden doen, zodra de reinigingsvoertuigen bij u in de straat staan.

 

Verkeersmaatregelen

De reinigings- en inspectievoertuigen staan steeds een korte tijd op dezelfde locatie. Wegafsluitingen zijn dan ook niet nodig. Wel kan het verkeer voor korte tijd hinder ondervinden.

 

Vragen

Met algemene vragen of opmerkingen over de werkzaamheden, kunt u terecht bij de heer A. de Wit van het team Beheer Openbare Ruimte van de gemeente. Hij is telefonisch bereikbaar via nummer 040-2083578.