Reiniging en inspectie van riolering

Dit item is gearchiveerd op 29-10-2011.

De gemeente Valkenswaard zorgt voor het beheer en onderhoud van het gemeentelijk rioolstelsel. Onderdeel van deze taken is het periodiek reinigen en inspecteren van de riolering. In de periode van 12 september tot en met 28 oktober wordt in opdracht van de gemeente een gedetailleerde rioolreiniging en -inspectie uitgevoerd in diverse woongebieden. 

 

De werkzaamheden vinden plaats aan het riool in de volgende woongebieden van Valkenswaard:

  • Het gebied ten oosten van de Eindhovenseweg en ten noorden van de Leenderweg.
  • Het gebied ten oosten van Europalaan en ten zuiden van de Leenderweg inclusief industrieterrein De Schaapsloop.
  • Het gebied Dommelen-Zuid ten zuiden van de Bergstraat in Dommelen.

 

Mogelijk stankoverlast door reiniging
De riolen worden onder hoge druk schoongespoten. Door luchtdrukverschillen kunnen de sifons in de woning leeggezogen worden. Hierdoor ontstaat een open verbinding tussen de woning en het gemeentelijk riool. Op deze manier kan er rioollucht in de woning terechtkomen. Zodra u de sifons in de woning weer vult (toilet doorspoelen en de kranen even laten lopen), zal de rioollucht snel verdwijnen.

 

Zeer kleine kans op wateroverlast
Wateroverlast tijdens reinigingswerkzaamheden komt zelden voor. Toch wijzen wij u er op dat door luchtdrukverschillen lucht en water via de huisaansluitingen de woning binnen kunnen komen. In dergelijke gevallen komt er water via het toilet van de woning omhoog (of via een douche- of schrobputje). Om overlast te voorkomen, kunt u het toiletdeksel naar beneden doen, zodra de reinigingsvoertuigen bij u in de straat staan.

 

Verkeersmaatregelen
De reinigings- en inspectievoertuigen staan steeds een korte tijd op dezelfde locatie. Wegafsluitingen zijn dan ook niet nodig. Wel kan het verkeer kan voor korte tijd hinder ondervinden.

 

Vragen
Met algemene vragen of opmerkingen over de werkzaamheden, kunt u terecht bij de heer A. de Wit van het team Beheer Openbare Ruimte van de gemeente. Hij is telefonisch bereikbaar via nummer 040-2083578.