Reinigen rioolkolken

Dit item is gearchiveerd op 16-07-2011.

In de periode van maandag 6 juni tot en met vrijdag 15 juli 2011 zal de firma Van Gansewinkel Zuidoost Nederland in opdracht van de gemeente Valkenswaard de rioolputten (kolken) en de straatgoten (lijnafwatering) schoonmaken.

 

De werkplanning ziet er als volgt uit:

maandag 6 juniBorkel en Schaft
dinsdag 7 juni t/m vrijdag 10 juniDommelen Noord
dinsdag 14 juni t/m vrijdag17 juniDommelen Zuid
maandag 20 juni t/m vrijdag 24 juniValkenswaard Noord-West
maandag 27 juni t/m vrijdag 1 juli Valkenswaard Noord-Oost
maandag 4 juli t/m vrijdag 8 juliValkenswaard Centrum
maandag 11 juli t/m vrijdag 15 juliValkenswaard Zuid-West

 

Verzoek om medewerking
Als een kolk niet gereinigd kan worden, omdat er bijvoorbeeld een auto op staat, kan de kolk verstopt raken. Om het reinigen van alle kolken mogelijk te maken, vraagt de gemeente uw medewerking op de volgende punten:

  • in de hiervoor genoemde periode uw auto niet parkeren boven een kolk die langs de weg of een parkeerplaats ligt
  • geen duobak plaatsen op een kolk
  • een kolk die direct aan of in de tuin ligt vrijhouden van overhangende beplanting of hekwerken
  • geen aanhanger of caravan met een ketting aan het riooldeksel bevestigen.

 

Wij danken u vriendelijk voor uw medewerking!

 

Geen wegafsluitingen nodig
De reinigingsvoertuigen staan maar voor korte tijd op één locatie. Wegafsluitingen zijn daarom niet noodzakelijk. Het verkeer kan wel wat hinder of vertraging ondervinden van de werkzaamheden.

 

Informatie
Met vragen of opmerkingen over de werkzaamheden kunt u op terecht bij de heer P. Hoeks van het team Beheer Openbare Ruimte van de gemeente. Hij is bereikbaar via nummer 040-2083593 (niet op vrijdag).