Recidiveregeling of puntenrijbewijs

Dit item is gearchiveerd op 07-08-2011.

Op 1 juni is de recidiveregeling of het puntenrijbewijs in werking getreden. Als een bestuurder binnen 5 jaar voor 2 alcoholovertredingen wordt veroordeeld, waarvan de tweede keer met minimaal 1,0 promille, wordt het rijbewijs van rechtswege ongeldig. De bestuurder heeft dan 2 punten op zijn rijbewijs.

 

De registratie van het eerste en tweede punt vindt plaats bij Justitie. De bestuurder kan meerdere keren een eerste punt krijgen, omdat het tweede punt pas gegeven wordt bij een alcoholpromillage vanaf 1,0 promille. Vanaf de datum dat het eerste punt is geregistreerd loopt de termijn van 5 jaar. Justitie stuurt de bestuurder een brief dat er een punt is geregistreerd (deze brief kan men dus meerdere keren ontvangen). Wanneer het tweede punt wordt gegeven krijgt de bestuurder bericht dat zijn rijbewijs van rechtswege ongeldig is geworden. Dit gaat in op de dag dat men geen bezwaar meer kan maken tegen de rechtelijke uitspraak. Justitie registreert in het rijbewijzenregister de datum van ongeldigverklaring.

 

Hoe kan men een nieuw rijbewijs krijgen?
Als het rijbewijs ongeldig is verklaard vanwege recidive moet de bestuurder opnieuw theorie- en praktijkexamen doen. Hij mag meteen examen doen voor de zwaarste categorie op het rijbewijs. Na slagen krijgt de bestuurder dan weer een rijbewijs met alle categorieën die hij had. Als de bestuurder ervoor kiest om niet direct voor de zwaarste categorie examen te doen moet hij voor alle categorieën afzonderlijk een examen afleggen.

 

Voor de rijlessen van de zware categorieën en aanvraag van een VVG en examen bij het CBR heeft de bestuurder een verklaring van zijn gegevens uit het rijbewijsregister nodig. Voorwaarde is dat het ongeldige rijbewijs bij de RDW of CBR is ingeleverd.