Ratten gezien? Melden bij de gemeente!

Dit item is gearchiveerd op 02-06-2015.

Dit jaar heeft de gemeente Valkenswaard meer meldingen gehad over ratten dan in vorige jaren. Onze gemeente is niet de enige waar het aantal meldingen toeneemt. Dit geldt in de hele regio.

De meldingen in Valkenswaard komen uit diverse wijken. Het gaat daarbij om zwarte ratten. Ratten vormen hun nesten waar de omstandigheden ideaal zijn. Dat is het geval als er voldoende voedsel en schuilgelegenheden aanwezig zijn.

Ratten zijn in de eerste plaats hinderlijk, maar kunnen ook schadelijk zijn voor de gezondheid. Ze kunnen bepaalde ziekten overbrengen. Ziet u een rat? Meld dat dan bij de gemeente. Neem hiervoor contact op met het klantcontactcentrum (KCC) via telefoonnummer 040-2083444. Melden via deze website kan ook, kies hiervoor de button 'meldingen en klachten'.

Meldingen en rol gemeente

De gemeente registreert alle meldingen over ratten en houdt een vinger aan de pols. Na een melding neemt een gespecialiseerde medewerker van het team Beheer openbare ruimte contact op met de melder. Zo nodig gaat hij naar de gemelde locatie voor nader onderzoek. Als blijkt dat de bron van overlast in het openbaar gebied ligt, zorgt de gemeente voor de bestrijding. De gemeente is namelijk verantwoordelijk voor de bestrijding van ratten in het openbaar gebied Als blijkt dat de bron op particulier terrein ligt, zijn bewoners/woningeigenaren daarvoor zelf verantwoordelijk. De gemeente geeft wel advies voor bestrijding of verwijst door naar gespecialiseerde bedrijven.

Zwarte rat meest gemeld

Er zijn twee soorten ratten die overlast kunnen veroorzaken nabij woningen: de bruine rat en de zwarte rat.

  • De bruine rat is een holengraver en leeft altijd in de buurt van water.
  • De meeste meldingen die bij de gemeente Valkenswaard binnenkomen, gaan over zwarte ratten. Deze leven op hoge, droge plaatsen in gebouwen, schuurtjes, onder dakpannen, op zolders en in dichte struiken. Rondom woningen is voor deze dieren voedsel te vinden, zoals volièrevogel-, kippen- en konijnenvoer, afval met etensresten en voer voor tuinvogels (zoals vetbollen, pinda's en droog brood).

Tips om rattenoverlast te voorkomen

  • Ruim afval op. Ratten zijn dol hoeken en gaten en een rommelige omgeving waarin ze zich kunnen verschuilen en nesten kunnen bouwen.
  • Sluit voorraden dierenvoer goed af (bijvoorbeeld in glazen potten of blikken).
  • Ben terughoudend met het voeren van tuinvogels, dit trekt ook ratten aan. Gebruik voederplankjes voor vogels alleen bij (strenge) vorst.
  • Zorg dat ratten de woning niet kunnen binnendringen bijvoorbeeld door ventilatieopeningen in spouwmuren af te dichten met roosters of gaas.
  • Signaleert u ondanks uw voorzorgsmaatregelen toch een rat op particulier terrein, meld dit dan bij de gemeente. Daarbij is het handig om eerst even contact te zoeken met uw buren. Mogelijk hebben zij ook overlast. U kunt dan gezamenlijk een melding doen bij de gemeente.
  • Vraag een gespecialiseerd bedrijf om advies en geef het eventueel opdracht voor de bestrijding.

Meer informatie

Bij de gemeente kunt u (via het KCC) terecht voor meer informatie over soorten ratten en ander ongedierte en over bedrijven die zich bezighouden met de bestrijding ervan.