Raadsvergadering op 27 januari

Dit item is gearchiveerd op 28-01-2011.

Op donderdag 27 januari vergadert de gemeenteraad vanaf 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis aan De Hofnar 15. De vergadering is openbaar.

 

Aangeslotenen op het kabelnet kunnen de vergadering rechtstreeks op televisie volgen. De uitzending wordt verzorgd door de Lokale Omroep Valkenswaard.

 

Op de voorlopige agenda staan de volgende onderwerpen:

  • vragenhalfuurtje
  • vaststellen van de agenda
  • vaststellen van de besluitenlijst van 23 december 2010
  • vaststellen van de Winkeltijdenverordening gemeente Valkenswaard 2011
  • vaststellen van het bestemmingsplan "Waalreseweg Rede"
  • vaststellen van het bestemmingsplan "Luikerweg 110"
  • instemmen met het voorstel het instellingsbesluit Dorpsraad Borkel en Schaft te wijzigen
  • vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken.