Raadsvergadering op 1 maart

Dit item is gearchiveerd op 02-03-2012.

Op donderdag 1 maart vergadert de gemeenteraad vanaf 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis aan De Hofnar 15. De vergadering is openbaar.

 

Aangeslotenen op het kabelnet kunnen de vergadering rechtstreeks op televisie volgen. De uitzending wordt verzorgd door de Lokale Omroep Valkenswaard.

 

Op de voorlopige agenda staan de volgende onderwerpen:

  • vragenhalfuurtje
  • vaststellen van de agenda
  • vaststellen van de besluitenlijst van 26 januari 2012
  • kennis nemen van het rekenkamercommissierapport "Papieren reconstructie Europalaan" en de beschreven aanbevelingen te onderschrijven
  • vaststellen van het bestemmingsplan Rijt 2
  • vaststellen van het bestemmingsplan Bergbezinkbassins
  • instemmen met het verzoek van het college om een Meerderjarige aanvullende uitkering (MAU) aan te vragen voor de jaren 2012 t/m 2014
  • vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken.