Raad over 'Lage Heide wonen' op 7 juli

Dit item is gearchiveerd op 08-07-2011.

Op donderdag 7 juli behandelt de raadscommissie het ontwerpbestemmingsplan 'Lage Heide wonen'.

 

De raadsvergadering is openbaar, begint om 20.00 uur en vindt plaats in het gemeentehuis aan De Hofnar 15 in Valkenswaard.

 

Ontwerpbestemmingsplan Lage Heide wonen vormt de planologische basis voor de aanleg van de wijk Lage Heide met in totaal 330 woningen, plus een woonwagenlocatie met 8 standplaatsen. Lage Heide krijgt het gezicht van een groene wijk met een dorps karakter. Deze wijk, net onder Oud-Dommelen, wordt verkeerskundig ingericht als 30 km-zone.