Raad op zomerreces tot 1 september

Dit item is gearchiveerd op 02-09-2011.

Na de raadsvergadering over Lage Heide op 7 juli begon de gemeenteraad van Valkenswaard aan het zomerreces.


De raad hervat de werkzaamheden op donderdag 1 september 2011. Op die avond zal de raad kaders formuleren waarmee het college rekening kan houden bij de voorbereiding van de algehele herziening van het Bestemmingsplan Buitengebied.