Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en project-mer N69 ter inzage.

Dit item is gearchiveerd op 01-07-2014.

De provincie Noord-Brabant legt het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en de project-mer voor de Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 ter inzage. In de periode van maandag 19 mei tot en met maandag 30 juni 2014 kan iedereen een zienswijze indienen op de plannen voor een nieuwe verbinding tussen de bestaande N69 (Luikerweg) en de A67 tot aan de Locht  in Veldhoven.

De provincie organiseert op 11 en 16 juni informatiebijeenkomsten over de plannen. De bijeenkomst op maandag 16 juni is in Cultuurcentrum De Hofnar in Valkenswaard van 16.00 tot 21.00 uur (inloopbijeenkomst)
De stukken zijn vanaf 19 mei in te zien via www.brabant.nl/n69, www.brabant.nl/n69/zienswijze en www.ruimtelijkeplannen.nl en onder meer in het gemeentehuis van Valkenswaard.
Meer informatie bij de provincie Noord-Brabant, tel (073) 681 28 12.