Projecten alcoholpreventie

Dit item is gearchiveerd op 22-10-2011.

De uitvoering van het actieplan alcoholpreventie gemeente Valkenswaard staat voor de deur. De afgelopen maanden hebben verschillende organisaties onder regie van de gemeente Valkenswaard een aantal projecten opgezet. In oktober en november worden deze projecten uitgevoerd. Hieronder een overzicht.

 

Filmproject "Onder invloed"

Op 25 augustus heeft Huub Smit, bekend van de film en serie New Kids, de eerste masterclass gegeven aan een groep van 25 jongeren. Samen zijn zij aan de slag gegaan met het onder de knie krijgen van acteerskills, script schrijven enz. Tussen 19 en 22 september zijn er opnames gemaakt voor een film. Er wordt nu hard gewerkt aan de montage. Première van de film is op donderdag 6 oktober tijdens de ouderavond op Scholengemeenschap Were Di.

 

 

Bezoeken aan het Keerpunt in Cadier en Keer

Op 28 september jl. was het eerste bezoek aan de jeugdgevangenis. De komende maanden volgen er nog een aantal bezoeken. Het Were Di heeft samen met het jongerenwerk en het Keerpunt de deelnemers voorbereid op dit bezoek. Deze bezoeken kunnen niet voor iedereen georganiseerd worden, daarom is er een digitale rondleiding in ontwikkeling voor de leerlingen die niet meegaan. Tijdens deze rondleidingen krijgen de leerlingen te zien welke gevolgen verkeerde keuzes kunnen hebben.

 

Ouderavond over alcohol op SG Were Di

Op donderdag 6 oktober is er een ouderavond op SG Were Di. Hiervoor zijn de ouders en verzorgers van alle tweedejaars leerlingen uitgenodigd. De avond zal geopend worden door een arts van de alcoholpoli van het Catharina ziekenhuis. Hij zal vertellen over wat alcohol doet en de ervaringen uit de alcoholpoli. Tijdens deze avond is ook de filmpremière van het Filmproject "Onder invloed". Deze film is een leidraad voor de discussie die daarna wordt gehouden met een deskundig panel. Aan tafel zitten mensen van Novadic-Kentron, GGD, jongerenwerk, politie, arts van de alcoholpoli van het Catharina ziekenhuis en de school zelf. Er zal met name ingegaan worden op wat je als ouder kunt doen om je kind nee te laten zeggen tegen alcohol en grenzen te stellen aan alcoholgebruik.

 

“Wat wil jij drinken?” van Helder Theater

Tussen 10 en 21 oktober krijgen alle tweedejaars van SG Were Di de theatervoorstelling "Wat wil jij drinken?" van Helder Theater te zien. In die twee weken wordt de voorstelling maar liefst 24 keer gespeeld. In voorbereiding op de voorstelling wordt er in de mentorlessen aandacht besteed aan het thema alcohol. Ook een aantal andere leraren hebben het thema in de lesstof opgenomen. Na het zien van de voorstelling zal er een afsluiting plaatsvinden in de mentorlessen.

 

Gezonde school en genotsmiddelen

Alle basisscholen in de gemeente Valkenswaard hebben voor de groepen 8 het lesmateriaal "Gezonde School en Genotsmiddelen" ontvangen. Dit is een lesprogramma van het Trimbos-instituut dat op speelse wijze ingaat op de thema's alcohol en roken. Een aantal scholen hebben al aangekondigd het materiaal dit schooljaar in te zetten.

 

Overige acties

Behalve deze projecten zal er op meerdere manieren nog een focus gelegd worden op alcoholpreventie. Zo zullen er verschillende informatieplekken ingericht worden in de bibliotheek, bij het Were Di en in de jongerencentra. Ook het VWA zal in deze periode extra controles uitvoeren op de naleving van de drank- en horecawet.

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Eveline Extra, beleidsmedewerker van het team Zorg, Welzijn en onderwijs van de gemeente Valkenswaard, 040-2083631 of via eex@valkenswaard.nl.